Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Təhsilin idarə olunması

1. Azərbaycan Respublikası təhsil siyasətində prioritetlər(əsas istiqamətlər)
2. Təhsili idarə etmənin obyekti
3. Azərbaycanda pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının vəziyyəti
4. Məktəb işinin təşkili
5. Məktəbdaxili idarəetmə
6. Məktəbi idarəetmənin subyektləri
7. Müəllim və şagird əməyinin təşkili haqqında
8. Çoxballı sistemin tətbiqi
9. Təhsil haqqında qanuna görə Təhsili idarəetmədə ayrı-ayrı dövrlər üçün nəzərdə tutulan planlar
10. Ali təhsilin səviyyəsi
11. Fasiləsiz pedaqoji təhsilin prinsipleri
12. Məktəbin idаrə еdilməsi, məktəb rəhbərliyin ümumi əsаslаrı və prinsipləri
13. Məktəbdə mеtоdik işlərin plаnlаşdırılmаsı
14. Pedaqoji şurа və оnun funksiyаlаrı
15. Məktəbşünaslıq

Təhsilin idarə olunması Word faylı
Səhifələr: 25 səhifə
Ölçüsü: 129 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 436
Bu ay yüklənmə sayı: 23
Son yüklənmə tarixi: 19.10.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018
Təhsilin idarə olunması PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 430 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 436
Bu ay yüklənmə sayı: 23
Son yüklənmə tarixi: 19.10.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018