Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Pedaqogika sərbəst iş

Şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsi ilə haqda müxtəlif xarici konsepsiyalar.
Müasir dövrdə Təlimin təşkili formaları
Şagirdlərin Təlim Müvəffəqiyyətinin Qiymətləndirilməsinin Forma və Metodlari.
Müəllim şagird münasibətlərinin formaları və müxtəlif yanaşmalar
Pedaqoji prosesdə müəllimin Pedaqoji Mərifəti və Pedaqoji Qabiliyyətləri

Pedaqogika sərbəst iş Word faylı
Səhifələr: 20 səhifə
Ölçüsü: 56 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 971
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 17.10.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018
Pedaqogika sərbəst iş PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 200 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 971
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 17.10.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018