Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Psixoloji idarəetmə

Müasir inkişaf mərhələsində cəmiyyətin, bütövlükdə xalq təsərrüfatı sahələrində idarə etmənin sosial-psixoloji metodlarına getdikcə daha cox əhəmiyyət verilir. İdarəçilik fəaliyyəti cox mürəkkəb içtimai hadisə və prsesdir. Bu hər tərəfli və hər cəhətli menasibətləri, prosesləri əhatə etdiyinə görə müxtəlif istiqamətdə və müxtəlif elmlər tərəfindən öyrənilir, izah olnur. Belə ki, iqtisadi, təşkilati, inzibati və s. məsələlərlə yanaşı fəaliyyətin psixoloji-emosional və mənəvi estetiq, etiq tərəflərini bilmək son dərəcə vacibdir. Lakin idarəçilik fəaliyyəti sosiolojoi-psixoloji cəhətdən hələ lazimi səviyyədə öyrənilməmişdir

Psixoloji idarəetmə Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 21 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 97
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 17.01.2021
Əlavə edilib: 09.07.2018
Psixoloji idarəetmə PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 161 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 97
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 17.01.2021
Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Göndərən: Harri Potter Menecment 512 ASEU
  • Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 17.01.2021
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 97
  • Word: 4 səhifə
  • Word Ölçüsü: 21 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 161 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Psixologiya