Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Münaqişələr

Cəmiyyətin inkişaf tarixi göstərir ki, cəmiyyətdə və ya onun ayrıca bir sahəsində daim münaqişə ilə nəticələnən ziddiyyət mövcuddur. Ziddiyyət predmet, hadisə və proseslərin daxili tərəfləri arasındakı fərqlərin dərinləşməsidir, kəxkinləşməsidir, eyni zamanda mənafe uyğunsuzluğu və əksliyin ifadəsidir. Lakin hər cür ziddiyyət münaqişə demək deyildir.Ona görə də ziddiyyətlərin aşağıdakı inkişaf mərhələlərini bilmək zəruridir: harmoniya, disharmoniya və münaqişə.

Münaqişələr Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 20 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 85
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 20.01.2021
Əlavə edilib: 09.07.2018
Münaqişələr PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 256 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 85
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 20.01.2021
Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Göndərən: Harri Potter Menecment 512 ASEU
  • Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 20.01.2021
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 85
  • Word: 3 səhifə
  • Word Ölçüsü: 20 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 256 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Psixologiya