Menu

Daxil olun Qeydiyyat

TEMPERAMENTİN XASSƏLƏRİ

Temperament haqqında anlayış, adətən, hər hansı bir insan qrupunda müşahidə apardıqda qrupdakı insanların birinin cəld, digərinin təmkinli, birinin tez özündən çıxan, digərinin müvazinətli, birinin hər şeyə tez reaksiya verən, digərinin ləng olduğunu görürük. İnsanların bir-birlərindən bu cür fərqli xüsusiyyətə malik olmaları qədim zamanlardan diqqəti cəlb etmişdir. Ona görə də, bəşəriyyət lap qədimdən müxtəlif adamların psixi xasiyyətinin tipik xüsusiyyətlərini ayırmağa, onların ümumiləşmiş portretlərini tipologiyasını verməyə cəhd göstərmişlər, temperament tiplərinin az sayını azaltmağa çalışmışdır.

TEMPERAMENTİN XASSƏLƏRİ Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 21 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 600
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 10.05.2021
Əlavə edilib: 11.07.2018
TEMPERAMENTİN XASSƏLƏRİ PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 196 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 600
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 10.05.2021
Əlavə edilib: 11.07.2018