Menu

Daxil olun Qeydiyyat

ЕMОSİYА VƏ MОTİVАSİYА PSİХОLОGİYАS1

Emosiya nədir? sualı elmdə müxtəlif şəkildə cavablandırılmışdır. V.Cеyms emosiyanı hiss etməyə cəhd kimi müəyyənləşdirir, P.K.Anoxinə görə isə emosiyalar orqanizmin fizioloji vəziyyəti olaraq parlaq subyektiv ifadəyə malikdirlər və insanın bütün hiss və yaşantılarını əhatə edirlər.

ЕMОSİYА VƏ MОTİVАSİYА PSİХОLОGİYАS1 Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 24 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 74
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 01.02.2020
Əlavə edilib: 11.05.2018
ЕMОSİYА VƏ MОTİVАSİYА PSİХОLОGİYАS1 PDF faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 154 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 74
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 01.02.2020
Əlavə edilib: 11.05.2018