Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Şəxsiyyət, fərd və fərdiyyət anlayışları

İnsanı orqanizmin, fərd ve şəxsiyyət səviyyəsinde xarakterizə etmek olar. Bu anlayışlar bir-bir ilə qarşılıqı əlaqədədir, lakin onlardan hər birinin özünəməxsus evristik mənası vardır.

Şəxsiyyət, fərd və fərdiyyət anlayışları Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 20 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 440
Bu ay yüklənmə sayı: 64
Son yüklənmə tarixi: 13.11.2019
Əlavə edilib: 14.05.2018
Şəxsiyyət, fərd və fərdiyyət anlayışları PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 123 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 440
Bu ay yüklənmə sayı: 64
Son yüklənmə tarixi: 13.11.2019
Əlavə edilib: 14.05.2018