Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Ushaq unsiyyetinin inkishafi

1. Giriş.
2. Psixi inkişafın ümumi qanunauyğunluqları.
3. Psixi inkişaf və təlim.
4. Ailənin psixoloji iqlimi.
5. Psixi inkişafda ünsiyyətin rolu.
6. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailənin və valideynlərin rolu.
7. Uşaq ünsiyyətinin inkişafında nitqin əhəmiyyəti.
8. Ailə münasibətlərinin pozulmasının uşaq psixikasına təsiri.
9. Nəticə.

Ushaq unsiyyetinin inkishafi Word faylı
Səhifələr: 24 səhifə
Ölçüsü: 67 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 87
Son yüklənmə tarixi: 29.06.2020
Əlavə edilib: 17.05.2018
Ushaq unsiyyetinin inkishafi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 199 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 87
Son yüklənmə tarixi: 29.06.2020
Əlavə edilib: 17.05.2018