Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Xətti tənliklər sisteminin həll üsulları(Bakı Biznes Universiteti)

Matrislər və determinantlar. Matrislər üzərində əməllər. Tərs matris. Matris anlayışı
Xətti tənliklər sisteminin həll üsulları
Matrislər üsulu ilə xətti tənliklər sisteminin həlli.
Funksiya anlayışı. Limitlər. Funksiyanın kəsilməzliyi. Dəyişən və sabit kəmiyyətlər

Xətti tənliklər sisteminin həll üsulları(Bakı Biznes Universiteti) Word faylı
Səhifələr: 19 səhifə
Ölçüsü: 368 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 445
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 05.05.2021
Əlavə edilib: 05.06.2018
Xətti tənliklər sisteminin həll üsulları(Bakı Biznes Universiteti) PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 220 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 445
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 05.05.2021
Əlavə edilib: 05.06.2018