Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Sadə diferensial tənliklərə gətirilə bilən məsələlər

Ümumi anlayışlar və təriflər.
Dəyişələrinə ayrılan diferensial tənlikər.
Bircins diferensial tənliklər.
Birtərtibli xətti diferensial tənliklər.
Diferensial hesabının əsas teoremləri.

Sadə diferensial tənliklərə gətirilə bilən məsələlər Word faylı
Səhifələr: 16 səhifə
Ölçüsü: 236 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 997
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 07.05.2021
Əlavə edilib: 08.06.2018
Sadə diferensial tənliklərə gətirilə bilən məsələlər PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 202 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 997
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 07.05.2021
Əlavə edilib: 08.06.2018