Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Xüsusi xətti tənliklərin həlli

Diferensial tənliklər. Birtərtibli bircins və bircins olmayan xətti diferensial tənliklər.
İkitərtibli diferensial tənliklərin intqerallanan növləri. Sabit əmsallı ikitərtibli xətti bircins və bircins olmayan diferensial tənliklər.
Sadə ikitərtibli diferensial tənliklər

Xüsusi xətti tənliklərin həlli Word faylı
Səhifələr: 15 səhifə
Ölçüsü: 272 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 544
Bu ay yüklənmə sayı: 17
Son yüklənmə tarixi: 14.05.2021
Əlavə edilib: 20.06.2018
Xüsusi xətti tənliklərin həlli PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 225 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 544
Bu ay yüklənmə sayı: 17
Son yüklənmə tarixi: 14.05.2021
Əlavə edilib: 20.06.2018