Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Riyaziyyat

1.Kompleks ədədlərin ustlü şəkli və onlar üzərində əməllər
2.Qeyri müəyyən inteqral. Dəyişənin əvəz edilmə üsulu
3.Hissə-hissə inteqrallama üsulu
4.Müəyyən inteqral,onun bəzi tətbiqləri
5.Tənliyin köklərinin təklənməsi
6.Fırlanma səthi
7.Norma anlayışı,Koşi Bunyakovski bərabərsizliyi
8.Məhdud və qeyri məhdud çoxluqlar
9. Elementar funksiyaların kəsilməzliyi
10.Silindrik səthlər

Riyaziyyat Word faylı
Səhifələr: 21 səhifə
Ölçüsü: 120 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 2474
Bu ay yüklənmə sayı: 12
Son yüklənmə tarixi: 08.05.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018
Riyaziyyat PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 325 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 2474
Bu ay yüklənmə sayı: 12
Son yüklənmə tarixi: 08.05.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018