Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Dünya təcrübəsi və Cənubi Qafqazda inkişaf perspektivləri

Hörmətli xanımlar və cənablar. Çıxışımda Mərkəzi və Şərqi Avropa, Baltika, Qafqaz və Orta Asiya ölkələri də daxil olmaqla bizim bütün bölgə üzrə dəyişikliklərin nəticələrinin qısa şərhinin verilməsinə cəhd göstəriləcək. Mən ölkələrin müxtəlif qruplarının nəticələrinin qısa səciyyəvi xüsusiyyətlərindən başlayacağam, sonra isə biz dəyişikliklərin iqtisadi strategiyasının qiymətləndirilməsinə keçəcəyik. Çıxışımın əsas - üçüncü hissəsi daxili-siyasi, geosiyasi və digər obyektiv amillərin dəyişilmə prosesindəki roluna aiddir və nəhayət, dəyişilmə prosesinin perspektivləri haqqında qısa söhbət olacaq.

Dünya təcrübəsi və Cənubi Qafqazda inkişaf perspektivləri Word faylı
Səhifələr: 96 səhifə
Ölçüsü: 195 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 67
Son yüklənmə tarixi: 19.07.2020
Əlavə edilib: 02.05.2018
Dünya təcrübəsi və Cənubi Qafqazda inkişaf perspektivləri PDF faylı
Səhifələr: 6 səhifə
Ölçüsü: 198 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 67
Son yüklənmə tarixi: 19.07.2020
Əlavə edilib: 02.05.2018