Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Xarici Siyasət və Milli Təhlükəsizlik amillərinin milli Strategiyada yeri.

Xarici Siyasət Anlayışı. Azərbaycanın Xarici Siyasət Strategiyası. Milli Təhlükəsizlik (MT) Anlayışı və Milli Təhlükəsizlik Siyasəti (MTS). Milli Təhlükəsizlik Siyasəti və Onun Əhəmiyyəti.

Xarici Siyasət və Milli Təhlükəsizlik amillərinin milli Strategiyada yeri. Word faylı
Səhifələr: 42 səhifə
Ölçüsü: 82 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 66
Son yüklənmə tarixi: 29.01.2023
Əlavə edilib: 11.05.2018
Xarici Siyasət və Milli Təhlükəsizlik amillərinin milli Strategiyada yeri. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 156 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 66
Son yüklənmə tarixi: 29.01.2023
Əlavə edilib: 11.05.2018