Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Sosiologiyanın predmeti

Sosiologiyanın predmetini ictimai həyatın sferalarından biri ilə məhdudlaşdırmaq olmaz.Çünki onun maraq dairəsi insan problemini,sosial qrup və təbəqələri,təsisatları və prosesləri onların gündəlik fəaliyyətini,adamların gündəlik həyatını,bir sözlə,iqtisadi,siyasi və mənəvi sferaları əhatə edir,bunların sosioloji cəhətdən mənalandırılması isə zərurətə çevrilir.

Sosiologiyanın predmeti Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 16 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 206
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 15.05.2024
Əlavə edilib: 16.05.2018
Sosiologiyanın predmeti PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 103 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 206
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 15.05.2024
Əlavə edilib: 16.05.2018