Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Heydər Əliyevin sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti

Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl Azərbaycanda siyasi- iqtisadi vəziyyət
Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi
Heydər Əliyevin liderlik xüsusiyyətləri
Heydər Əliyev Azərbaycan parlamentinin banisi kimi
Azərbaycanda azad sahibkarlığın inkişafı
Azərbaycanda həyata keçirilmiş iqtisadi islahatlar
Heydər Əliyevin Neft strategiyası
Heydər Əliyevin maliyyə-vergi siyasəti
Azərbaycanda İKT-nin inkişafı
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti
Müasir Azərbaycan Heydər Əliyev irsinin davamı kimi

Heydər Əliyevin sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti Word faylı
Səhifələr: 29 səhifə
Ölçüsü: 98 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 101
Son yüklənmə tarixi: 05.04.2024
Əlavə edilib: 21.05.2018
Heydər Əliyevin sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 166 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 101
Son yüklənmə tarixi: 05.04.2024
Əlavə edilib: 21.05.2018