Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Anri Fayolun idarəetmə prinsipləri

Əmək bölgüsü
Səlahiyyət və məsuliyyət (cavabdehlik)
İntizam
Vahid rəhbərlik
Vahid istiqamət
Şəxsi marağın ümumi maraqa tabe olması
Mükafatlandırma
Mərkəzləşdirmə
Pilləvari (skalyar) zəncir
Rejim
Ədalət
İş yerinin sabitliyi
Təşəbbüskarlıq
Birlik(korporativ ruh,ittifaq)

Anri Fayolun idarəetmə prinsipləri Word faylı
Səhifələr: 8 səhifə
Ölçüsü: 24 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 116
Son yüklənmə tarixi: 29.04.2024
Əlavə edilib: 21.05.2018
Anri Fayolun idarəetmə prinsipləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 73 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 116
Son yüklənmə tarixi: 29.04.2024
Əlavə edilib: 21.05.2018