Menu

Daxil olun Qeydiyyat

AMEA MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASINDA BİBLİOQRAFİYA FƏALİYYƏTİNİN TƏŞƏKKÜLÜ VƏ İNKİŞAFI TARİXİNDƏN

80 illik tarixi olan AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasında biblioqrafiya fəaliyyətinin əsası hələ 20-ci illərdə qoyulmuş, inkişaf etmiş və bütün dövrlərdə olduğu kimi, bu gün də mühüm istiqamətlərindən biridir.

AMEA MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASINDA BİBLİOQRAFİYA FƏALİYYƏTİNİN TƏŞƏKKÜLÜ VƏ İNKİŞAFI TARİXİNDƏN Word faylı
Səhifələr: 23 səhifə
Ölçüsü: 45 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 46
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 23.02.2020
Əlavə edilib: 03.05.2018
AMEA MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASINDA BİBLİOQRAFİYA FƏALİYYƏTİNİN TƏŞƏKKÜLÜ VƏ İNKİŞAFI TARİXİNDƏN PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 37 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 46
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 23.02.2020
Əlavə edilib: 03.05.2018
  • Göndərən: F. Hüseynova
  • Əlavə edilib: 03.05.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 23.02.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 46
  • Word: 23 səhifə
  • Word Ölçüsü: 45 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 37 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Tarix