Menu

Daxil olun Qeydiyyat

MƏRKƏZİ ELMİ KİATBXANANIN QƏRBİ AVROPA ƏDƏBİYYATI ŞÖBƏSİNİN YARANMASI VƏ İNKİŞAFI TARİXİNDƏN

Azərbaycan və digər dünya ölkələrinin elm və mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətlərini əks etdirən nəşr əsərlərinin xeyli hissəsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasının və ETİ-nin fondlarında toplanıb saxlanılmışdır. AMEA kitabxana fondlarının, elmi-tədqiqat müəssisələrinin profilinə uyğun xarici ədəbiyyatla zənginləşməsində Qərbi Avropa Ədəbiyyatı şöbəsi aparıcı rol oynayır.

MƏRKƏZİ ELMİ KİATBXANANIN QƏRBİ AVROPA ƏDƏBİYYATI ŞÖBƏSİNİN YARANMASI VƏ İNKİŞAFI TARİXİNDƏN Word faylı
Səhifələr: 13 səhifə
Ölçüsü: 36 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 42
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 19.01.2020
Əlavə edilib: 03.05.2018
MƏRKƏZİ ELMİ KİATBXANANIN QƏRBİ AVROPA ƏDƏBİYYATI ŞÖBƏSİNİN YARANMASI VƏ İNKİŞAFI TARİXİNDƏN PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 37 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 42
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 19.01.2020
Əlavə edilib: 03.05.2018
 • Göndərən: F.Süleymanova
 • Əlavə edilib: 03.05.2018
 • Son yüklənmə tarixi: 19.01.2020
 • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 42
 • Word: 13 səhifə
 • Word Ölçüsü: 36 KB
 • Word faylı 2.00 AZN
 • PDF: 3 səhifə
 • PDF Ölçüsü: 37 KB
 • Referatın tipi: Referatlar
 • Kateqoriya: Tarix