Menu

Daxil olun Qeydiyyat

SƏNƏDLƏRİN KONSERVASİYASI, BƏRPASI VƏ SURƏTÇIXARMA ŞÖBƏSİNİN FƏALİYYƏTİNƏ BAXIŞ

Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşamağa başladığı gündən bütün sahələrdə ciddi irəliləyişlər müşahidə olunmaqdadır. Dövlətimiz xalqın mənəvi sərvəti olan kitabların nəşri, toplanılması və mühafizə edilməsi, ümumiyyətlə mədəniyyətin yeni istiqamətdə inkişafına nail olmaq üçün son illərdə böyük işlər görmüşdür.

SƏNƏDLƏRİN KONSERVASİYASI, BƏRPASI VƏ SURƏTÇIXARMA ŞÖBƏSİNİN FƏALİYYƏTİNƏ BAXIŞ Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 30 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 61
Son yüklənmə tarixi: 19.01.2020
Əlavə edilib: 04.05.2018
SƏNƏDLƏRİN KONSERVASİYASI, BƏRPASI VƏ SURƏTÇIXARMA ŞÖBƏSİNİN FƏALİYYƏTİNƏ BAXIŞ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 37 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 61
Son yüklənmə tarixi: 19.01.2020
Əlavə edilib: 04.05.2018
  • Göndərən: B.Yolçuyev
  • Əlavə edilib: 04.05.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 19.01.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 61
  • Word: 5 səhifə
  • Word Ölçüsü: 30 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 37 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Tarix