Menu

Daxil olun Qeydiyyat

AZƏRBAYCAN TARİXİNDƏ HÜRUFİLİK HƏRAKATI VƏ «AZƏRBAYCAN TARİXİNDƏ HÜRUFİLİK HƏRAKATI VƏ ONUN MAHİYYƏTİ

XVI əsrin başlanğıcında Azərbaycan-Səfəvi dövlətinin yaranması, habelə mərkəzləşmi. Siyasi qurumun qüvvətlənməsi ilə əlaqədar xalqın mədəniyyəti də xeyli inkişaf etdi.

AZƏRBAYCAN TARİXİNDƏ HÜRUFİLİK HƏRAKATI VƏ «AZƏRBAYCAN TARİXİNDƏ HÜRUFİLİK HƏRAKATI VƏ ONUN MAHİYYƏTİ Word faylı
Səhifələr: 7 səhifə
Ölçüsü: 22 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 44
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 27.01.2020
Əlavə edilib: 07.05.2018
AZƏRBAYCAN TARİXİNDƏ HÜRUFİLİK HƏRAKATI VƏ «AZƏRBAYCAN TARİXİNDƏ HÜRUFİLİK HƏRAKATI VƏ ONUN MAHİYYƏTİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 146 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 44
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 27.01.2020
Əlavə edilib: 07.05.2018