Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Akkad Dövləti

Akkad şəhəri İkiçayarasının zəngin şəhərlərindən, Akkad dövləti isə regionun qüdrətli dövlətlərindən idi. Onun banisi Sarqon (e.ə. 2316-2261) dövrünün qəhrəman sərkərdələrindən olub. O, hakimiyyətə gəldikdən sonra Akkad şəhərini saldırmış və onu paytaxt etmişdir. Akkad dövlətinin adı bu şəhərin adından götürülmüşdür. Sarqonun apardığı müharibələr nəticəsində Akkadın ərazisi xeyli genişlənmişdi. Onun dövründə Akkad nəinki İkiçayarasının, eləcə də Ön Asiyanın yeganə qüdrətli dövlətinə çevrilmişdi. Sarqonun nəvəsi Naram-Suenin (e.ə. 2236-2200) dövründə Akkadın nüfuzu daha da artmışdı. Naram-Suen ilk hökmdar idi ki, "Akkadın Allahı" şərəfinə nail olmuşdu. Lakin qonşu dövlətlərlə müharibələr və daxili iğtişaşlar nəticəsində Akkad dövləti tədricən zəiflədi və tənəzzülə uğradı. Nəticədə Babil şəhərinin yüksəlişi Şumer və Akkad erasına son qoydu.

Akkad Dövləti Word faylı
Səhifələr: 13 səhifə
Ölçüsü: 29 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 66
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 11.06.2018
Akkad Dövləti PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 212 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 66
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 11.06.2018
  • Göndərən: Vüsal
  • Əlavə edilib: 11.06.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 66
  • Word: 13 səhifə
  • Word Ölçüsü: 29 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 212 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Tarix