Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Monqolların Azərbaycana II yürüşü

XIII yüzilliyin əvvəllərində, Mərkəzi Asiyada güclü hərbi qüdrətə malik olan monqol dövlətinin qonşu ölkələrə yürüşləri ərəfəsində, Azərbaycanın xarici və daxili vəziyyəti gərgin halda idi. Orta Asiyada iqtisadi cəhətdən bir-birilə möhkəm əlaqədə olmayan vilayətlərin birləşməsindən təşkil olunmuş Xarəzmşahlar dövləti monqollara qarşı mübarizə aparmaq iqtidarında deyildi. Azərbaycan ərazisində isə vahid dövlət yox idi və feodal pərakəndəliyi hökm sürürdü. Ölkədə Eldənizlərin Atabəylər və Rəvvadilər nəslindən Ağsunqurilər sülaləsi (1108-1227-ci illər) hakimiyyət sürürdü. XII əsrin sonunda Eldənizlər dövləti öz əvvəlki qüdrətini itirdi. Eldənizlər sülaləsinin üzvləri arasında gedən mübarizələr səltənətin əsaslarını sarsıdırdı. Qızıl Arslanın xələfi atabəy Əbu Bəkr Azərbaycanda (Şirvan istisna olmaqla) hökm sürürdü. Atabəylərin Əbu Bəkri əvəz etmiş son nümayəndəsi Özbək feodal qruplarının əlində oyuncağa çevrildi, ölkədə feodal çəkişmələri daha da şiddətləndi

Monqolların Azərbaycana II yürüşü Word faylı
Səhifələr: 9 səhifə
Ölçüsü: 28 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 91
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 06.05.2020
Əlavə edilib: 11.06.2018
Monqolların Azərbaycana II yürüşü PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 210 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 91
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 06.05.2020
Əlavə edilib: 11.06.2018
  • Göndərən: Vüsal
  • Əlavə edilib: 11.06.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 06.05.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 91
  • Word: 9 səhifə
  • Word Ölçüsü: 28 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 210 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Tarix