Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qədim Roma

E.ə. I minilliyin əvvəllərində Apennin yarımadasında müxtəlif 58 tayfa və xalqlar yaşayırdılar. Onların arasında ən çox inkişaf etmiş xalqetrusklar idi. Onlar keyfiyyətli sənətkarlıq məhsulları istehsal edir, gəmiqayırma və s. ilə məşğul olur, 10 minə qədər yazı işarəsindən istifadə edirdilər. E.ə. IV əsrə aid öküz başlıqlı riton onlarda incəsənətin inkişafını göstərir. Apenin yarımadasının mərkəzində kiçik Latsiya vilayətində latın tayfaları yaşayırdı. Tədricən latın dili italiyalıların ümumi dilinə çevrildi.

Qədim Roma Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 18 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 58
Son yüklənmə tarixi: 30.06.2020
Əlavə edilib: 26.06.2018
Qədim Roma PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 74 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 58
Son yüklənmə tarixi: 30.06.2020
Əlavə edilib: 26.06.2018
  • Göndərən: Fərid
  • Əlavə edilib: 26.06.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 30.06.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 58
  • Word: 4 səhifə
  • Word Ölçüsü: 18 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 74 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Tarix