Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Mənəvi tərbiyə işində televiziyanın yeri və əhəmiyyəti

Müasir dövrdə televiziyanın təkcə kommunikasiya vasitəsi deyil, həmçinin həyatın istiqamətverici qüvvəsi kimi dəyərləndirilməsi yetişən nəslin mənəvi, psixoloji tərbiyəsində özünün başlıca və danılmaz yerini tutur. Televiziyanın ictimai funksiyaları olan informasiya, əyləncə, həmçinin də maarifçiliyin tərbiyə işində əhəmiyyətli yeri var.

Mənəvi tərbiyə işində televiziyanın yeri və əhəmiyyəti Word faylı
Səhifələr: 6 səhifə
Ölçüsü: 21 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 106
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 14.10.2019
Əlavə edilib: 01.05.2018
Mənəvi tərbiyə işində televiziyanın yeri və əhəmiyyəti PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 35 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 106
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 14.10.2019
Əlavə edilib: 01.05.2018