Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Televiziyada rejissor sənəti

Televiziya özünün təşəkkül dönəmində konkret konsepsyia və estetik mahiyyətini müəyyən etmədiyindən kinematoqrafın doğuluşunda ona qarşı olan münasibətlə üzləşməli, yalnızca informasiya vasitəsi kimi xəbərvermə işinə yaradığı barədə mülahizələr irəli sürülməyə başlandı.

Televiziyada rejissor sənəti Word faylı
Səhifələr: 6 səhifə
Ölçüsü: 20 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 54
Son yüklənmə tarixi: 14.09.2019
Əlavə edilib: 01.05.2018
Televiziyada rejissor sənəti PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 56 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 54
Son yüklənmə tarixi: 14.09.2019
Əlavə edilib: 01.05.2018