Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kiçik şəxsi müəssisələrin sahibləri, müdirləri və reklam şö

Bu vəsait biznesmenlərə, reklam üzrə
mütəxəssislərə ünvanlanmışdır. Onun yazılması reklam fəaliyyətinin bəzi ümumi məsələlərinin işıqlandırılması zərurətindən irəli gəlmişdir ki, biznesmenlər öz məhsul və xidmətlərinə reklam elanını özləri tərtib edə bilsinlər.

Kiçik şəxsi müəssisələrin sahibləri, müdirləri və reklam şö Word faylı
Səhifələr: 13 səhifə
Ölçüsü: 35 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 109
Son yüklənmə tarixi: 22.06.2021
Əlavə edilib: 02.05.2018
Kiçik şəxsi müəssisələrin sahibləri, müdirləri və reklam şö PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 205 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 109
Son yüklənmə tarixi: 22.06.2021
Əlavə edilib: 02.05.2018