Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Siklik polipeptidlər qrupundan olan antibiotiklər (polimiksinlər), linkozamidlər qrupundan olan antibitiklərin təsir mexanizmi,təsir spektrləri,tibbdə istifadəsi, ayrı-ayrı nümayəndələrinin farmakologiyası

Siklik polipeptidlər qrupundan olan antibiotiklər (polimiksinlər), linkozamidlər qrupundan olan antibitiklərin təsir mexanizmi,təsir spektrləri,tibbdə istifadəsi, ayrı-ayrı nümayəndələrinin farmakologiyası

Siklik polipeptidlər qrupundan olan antibiotiklər (polimiksinlər), linkozamidlər qrupundan olan antibitiklərin təsir mexanizmi,təsir spektrləri,tibbdə istifadəsi, ayrı-ayrı nümayəndələrinin farmakologiyası Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 18 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 35
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2019
Əlavə edilib: 27.06.2018
Siklik polipeptidlər qrupundan olan antibiotiklər (polimiksinlər), linkozamidlər qrupundan olan antibitiklərin təsir mexanizmi,təsir spektrləri,tibbdə istifadəsi, ayrı-ayrı nümayəndələrinin farmakologiyası PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 196 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 35
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2019
Əlavə edilib: 27.06.2018