Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Dövlət büdcəsinin icrasına maliyyə nəzarəti

1. Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti və zəruruliyi
2. Dövlət maliyyə nəzarəti orqanları və onların funksiyaları
3. Dövlət büdcəsinin əsas əlamətləri
4. Büdcələrarası münasibətlər və büdcələrin tənzimlənməsi
5. Dövlət büdcəsinin gəlirləri, onun tərkibi və quruluşu

Dövlət büdcəsinin icrasına maliyyə nəzarəti Word faylı
Səhifələr: 26 səhifə
Ölçüsü: 48 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 87
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 01.07.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018
Dövlət büdcəsinin icrasına maliyyə nəzarəti PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 133 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 87
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 01.07.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018